เวิลด์ 131 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 279
หมู่บ้านทั้งหมด: 54.514 (195.39 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 53.975
หมู่บ้านคนเถื่อน: 539
หมู่บ้านโบนัส: 7.791
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 334 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 9
ข้อความที่ถูกส่ง: 21.069 (75.52 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 13.331 (47.78 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 4.106 (14.72 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 16.214 (58.11 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 65
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 240
คะแนนทั้งหมด: 609.232.891 (2.183.630 ต่อผู้เล่น, 11.176 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 10.195.551.989
 • 7.355.040.541
 • 12.008.736.965
กองกำลังทั้งหมด:
 • 102,534 ล้าน
 • 83,053 ล้าน
 • 187,396 ล้าน
 • 6,361 ล้าน
 • 91,875 ล้าน
 • 20,118 ล้าน
 • 11,415 ล้าน
 • 7,408 ล้าน
 • 801
 • 4.396
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 367506
 • 297681
 • 671671
 • 22798
 • 329301
 • 72108
 • 40913
 • 26552
 • 3
 • 16
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1881
 • 1524
 • 3438
 • 117
 • 1685
 • 369
 • 209
 • 136
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Xdabik
เผ่าใหม่ล่าสุด: Mu han

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 10:35