หอเกียรติยศ - เวิลด์ 131

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 1000 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
dzippe
วันที่ 09.04.2023 เวลา 03:28

เป็นเจ้าของ 500 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Hell King
วันที่ 28.01.2023 เวลา 13:03

เป็นเจ้าของ 250 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
AceZSpades
วันที่ 06.01.2023 เวลา 12:26

เป็นเจ้าของ 100 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
------------------------
วันที่ 11.12.2022 เวลา 10:40

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
Liche
วันที่ 31.10.2022 เวลา 20:56

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน
AceZSpades
วันที่ 27.03.2023 เวลา 20:43

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 5.000.000 คะแนน
AceZSpades
วันที่ 02.02.2023 เวลา 01:12

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 1.000.000 คะแนน
------------------------
วันที่ 19.12.2022 เวลา 15:34

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
------------------------
วันที่ 01.11.2022 เวลา 13:12

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 100.000.000
Hell King
วันที่ 03.03.2023 เวลา 03:55

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 25.000.000
AceZSpades
วันที่ 16.01.2023 เวลา 00:14

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 5.000.000
noooool
วันที่ 20.12.2022 เวลา 09:51

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Juicy Donut
วันที่ 02.11.2022 เวลา 06:32

รางวัลประจำวันจาก 2023-05-31

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
Polar Bears miss Pepsi

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปล้นสะดมประจำวัน
holeymoley

นักปล้นสะดมประจำวัน
holeymoley

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน