Svijet 131 Postavke

Brzina igre 2
Brzina jedinica 0.5
Faktor proizvodnje resursa 1
Mriješćenje barbarskog sela 75% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Mriješćenje bonus sela 25% šanse kada se igrač pridruži svijetu
Sruši građevinu Aktivno
Moral Aktivno (bazirano na vremenu)
Milisekunde Aktivno
Limit lažnih napada. neaktivno
Sustav istraživanja Pojednostavljeno istraživanje
Crkva neaktivno
Osmatračnica neaktivno
Sustav potrage Aktivno
Postignuća Aktivno
samonadograđujuća barbarska sela Aktivno (do 900 bodova)
Bonus sela Omogućena sela s bonusima
Vrijeme za prekid napada 10 minuta
Vremenski okvir za otkazivanje transporta 5 minuta
Noćni bonus neaktivno
Zaštita od napada za nove igrače 4 dana
maks. omjer napadača (napadača : branitelja) 20:1 za prvih 30 dana
Zastave Aktivno
Prikupljanje Aktivno
Plijen Aktivno
Utvrda neaktivno

Jedinice

Strijelci neaktivno
Sustav izviđača Izviđači mogu uočiti postrojbe, građevine, sirovine i tuđe jedinice
Paladin Aktivan, mogu se naučiti vještine.
Milicija Aktivno

Plemić

Kupi koristeći Zlatnici
Maksimalni doseg plemića 80 polja
Odanost se smanjila zbog plemića 20-35
Porast odanosti po satu 2

Konfiguracija

Limit članova po plemenu 25
Mogućnosti napadanja članova plemena Napadi na članove plemena ne pretvaraju se u posjete i time čine štetu
Razine plemena Aktivno
Čuvanje računa Aktivno
Ograničenja čuvanja računa Ograničen pristup čuvaru nakon što je račun bio na čuvanju 30 dana u zadnjih 60 dana.
Slobodna trgovina Aktivno, vremensko ograničenje na temelju starta individualnog igrača
Podrška izvan plemena Moguća je podrška selima izvan plemena igrača
Moguć odabir smjera početka Aktivno
Uvjeti za pobjedu Nakon 180 dana, jedno pleme mora držati barem 70% sela igrača na 10 dana
Datum početka lis 27,2022 11:00